TEMEL İNŞAATI
YÜKLEME DENEYLERİ

YÜKLEME DENEYİNİN HAZIRLANMASI ve YAPILMASI:

            Deney amacıyla imal edilen beton başlık için imal tarihi üzerinden en az 7 gün geçmiş olmasına dikkat edilmelidir.

 

            Yükleme deneyi için 1'i basınç 4'ü çekme kazığı olmak üzere toplam 5 kazık kullanıllır. 4 çekme kazığının ortasında yer alacak biçimde düzenlenen basınç kazığı; yük oturma ilişkisinin dolayısıyla taşıma gücünün tespit edilmesine yarayan kazıktır.

 

            Dört çekme kazığının çekme kuvveti kapasitesinden yararlanarak ortadaki kazığa basınç uygulanmasını sağlayan yükleme aparatının taşıyıcı iskeleti planda birbirine dik iki profilden oluşmaktadır. Deney sırasında yük oturma ölçümlerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için deneyde kullanılan çekme kazıklarının düşey ve simetrik olarak imal edilmesine ve çekme bağlantılarının düşey olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.    

            Basınç kazığı üzerinde imal edilen beton yükleme başlığı, planda kazık eksenine göre simetrik ve üst yüzü yatay olacak şekilde imal edilmiştir. Yükleme başlığının plandaki boyutları deney yükünün büyüklüğüne bağlı olarak alt sınır olan 0.50*0.50m den büyük alınmalıdır.

            Oturmaların sağlıklı olarak tespit edilmesi için, min ölçme kapasitesi 50 mm olan 2 komparatör kullanılmalıdır.

Yükleme deneyinde yük oturma eğrisinin tespiti için yük kademeleri TS EN 1997 - 1 'e uygun olarak proje yükünün 1/4 'ü olarak uygulanmıştır.

 

           

Yükleme deneyinde her yük kademesindeki bekleme süreleri için zeminin yük altındaki davranışı ve TS EN 1997 - 1  standardı göz önüne alınarak aşağıdaki prosedür uygulanmıştır.

 

            Yükleme deneyinde iki grup yükleme yapılmalıdır. Birinci grup yüklemede; kazık proje yükünün %25 'ine karşı gelen yük artırımlarıyla proje yüküne kadar yüklenmiştir. Proje yükünde 60 dk beklendikten sonra yük iki kademede boşaltılmalıdır. İkinci grup yüklemede; kazık proje yükünün %25 'ine karşı gelen yük artırımlarıyla proje yükünün  1.5 katına kadar yüklenmelidir ve sonra  iki kademede yük boşaltılarak sonlandırılmalıdır.

© 2014 | Her hakkı saklıdır.