TEMEL İNŞAATI
KAZIK TEMEL (CFA - FORE KAZIK)

HELEZONSAL (BURGULU) DELME KAZIK 

 
olarak 1950 li'yılların başında A.B.D kullanılmaya başlanmıştır.
Helezoni delme kazık olarak da adlandırılan ,zemine döndürülerek sokulan helezonlu kılıfın,istenilen derinliğe ulaşıldıktan sonra helezoni kılıfın döndürülmeksizin geri çekilmesi sırasında basınç altında beton pompalanması esasına dayanan deplasmanlı yerinde dökme kazık türüdür. BST tarafından üretilen baskı ve beton pompalaması ile orjinal sisteme ilaveten,istenilen derinlikte ayak genişletmesi yapılarakkazığın taşıma gücü arttırılabilmektedir.
 
Zemine döndürülerek sokulan bkz (Şekil 1-a)  içinden beton geçmesini sağlamak amacıyla ortasından boru geçirilmiş helezonsal delgi bkz (Resim1) ile zemin  istenilen derinliğe kadar delinir. Delme işlemi esnasında  zemin suyu ve zemin parçacıklarının burgu içindeki beton kanalını tıkamaması amacıyla helezonsal delginin beton çıkış ağzına geçici olarak tapa (tıkaç) takılır.
A. B. D de 300, 350, 400mm çaplı burgular çok yaygındır. Japon müteahhitler 1 m kadar çapta kazıklar inşa etmiştirler. Avrupada da büyük çaplara doğru eğilim gün geçtikçe artmaktadır. Kazık boyu 41 m ye çap 1.50m kadar çıkabilmektedir. Fakat 6 ile 20 m arası uzunluklar daha tipiktir. bkz Resim (2)
 
 
Helezonsal delginin  geri çekilmesi sırasında basınç altında beton pompalanır. Bu beton 500 doz (0-8 agrega) , 450 doz (0-16 agrega) veya 400 doz (0-25 brüt beton)  olabilir. Bu betonun basınç altındaki oluşturduğu kuvveti burgu ağzındaki tapayı (tıkacı) dışarıya iter ve bu sayede, açılan deliğe beton basınçlı bir şekilde dolmaya başlar.
Şekil ( 1-b) . Beton basınç altında enjekte edildiği için zeminin içine iyice  işler ve kazık ile zemin arasında iyi bir tutunma (aderans) ve aynı zamanda  zeminin de sıkışmasını sağlar. Sert kil zemilerde imal edilmiş   kazığın dış yüzeyi helezonsal yivlere sahiptir. bkz (Resim3) . Beton enjekte edilirken burgu döndürülmeksizin (veya döndürülerek) yukarıya çekilir. Yukarıya çekme hızı betonun enjekte edilme hızına bağlıdır. Bu yapım tekniği çok çeşitli zeminlerde kullanılabilir. İmalat esnasında gürültü ve titreşim düzeyi çok düşüktür.
 
 
Zemin yüzeyine ulaşıldığı zaman helezonsal delgi  çıkartılır ve içi betonla dolmuş delik içine donatı çeliği yerleştirilir. Bu merkezi olarak yerleştirilmiş tek bir çubuktan veya önceden imal edilmiş çelik bir kafesten oluşabilir. bkz (Şekil 1-C) , (Resim4) . Genellikle uç kazıkları hariç, bu yöntem kazığın moment zorlanmasına istenen uzunlukta donatı kullanılmasına imkan sağlar.
 
 

 Çelik donatının yerleştirilmesinde sorun yaşandığı durumlarda kazık makinesinin vibratörü kullanılarak donatının yerleşmesi sağlanır. bkz Resim 5

İmalat süresi kazık uzunluğuna ve zemin türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
   
Hesapla belirlenen kazık boyları, helezoni kılıfın zemine sokulması sırasında uygulanan baskı ve döndürme momenti hidrolik saatlerle sürekli ölçülerek ve ayrıca kılıfın geri çekilmesi sırasında arazi yüzeyine çıkan zemin örneği sürekli izlenerek kazık imali sırasında kontrol edilebilmektedir. Kontrol sonucu kazık boyunda önemli değişiklik söz konusu olduğu takdirde projelerde revizyon yapılabilmektedir.
 
İmal edilmiş kazıklar üzerinde TSE ve Eurocode 7'ye uygun olarak yükleme testi yapılmaktadır. Bu yöntem 1991 yılında Alman normlarına (DIN 4014 G2C5) girmiş olup, günümüzde gelişmiş ülkelerde en çok uygulanan kazık yapım yöntemidir.
 
Detaylı Şartname 

http://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/gec8/gec8.pdf

http://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/gec8/

BST TARAFINDA İMAL EDİLMİŞ TEST KAZIĞININ
ETRAFI BOŞALTILARAK  YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ HALİ)
 
KAYAYA SOKETLENMİŞ DELME KAZIK
 
 
Helezoni delme kazık ataşmanının ucuna özel olarak geliştirilmiş bir delici veya çekiç yerleştirilerek kaya'ya istenen boyda girilmesi sağlanmıştır. Soketlenen bölümün baskı kuvveti ve döndürme momentleri hidrolik saatlerle kontrol edilebildiği gibi, zeminin türü helezonlu kılıfın geri çekilmesi sırasında arazi yüzeyine çıkan zemin örneği ile devamlı kontrol edilmektedir.
Helezoni kılıfın geri çekilmesi ve beton pompalanması sırasında kayanın hemen üstündeki zeminde tekrar uygulanan basınçla, ayak genişletmesi yapılarak kazığın taşıma gücü arttırılmaktadır.
 
BST YÖNTEMİYLE BOĞUMLU KAZIK İMALATI
 
 
Helezoni delme kılıfı döndürülerek istenilen derinliğe ulaşılır. Beton pompasıyla  beton basılarak kılıfın ucundaki tapa patlatılır, zemine itilir ve helezoni kılıf döndürülmeden çekilmeye başlanır. Bu esnada basınç altında beton yerleştirilir.
 
Helezoni kılıfın içine yeterli miktarda beton basılarak HELEZONİ BURGU ,makinanın baskı gücüyle tekrar sürülür.Burgunun çekilmesi ve sürülmesi esnasında beton yeterli basınçla pompalanmaya devam edilir. Böylece kazık çapı, istenilen derinlikte zemin sıkıştırılarak çap büyütülerek boğumlar elde edilir .
Bu hareketler sonucu  zemin yüzeyinden itibaren istenilen derinlikte tekrarlanarak istenilen sayıda ve çapta kazık üretilebilir.

BST Mühendislik firmasının geliştirdiği bu sistem için gerekli makina ve teçhizat firmamız tarafından üretilmiştir. Artık imalat esnasında hiç bir özel çaba ve ataşmana gerek kalmamıştır. Operatörün bir levye hareketiyle imalat tamamlanmaktadır.
Helezoni kılıfın sürülmesi ve baskı yapması esnasında gerekli kuvvetler izlenerek zeminin mukavemeti ve kazığın taşıma gücü tahmin edilebilmektedir, bu da imalatın kontrolünü ve gerekirse proje revizyonunda rahatlık sağlamaktadır.
BST kazığı seri ve ekonomik olarak imal edilmektedir. Böylece gerek sürtünme kuvvetleri ve gerekse uç mukavemeti büyük çaplı kazığın değerlerine yaklaşmaktadır. Bu sonuç yapılan bir çok yükleme deneyi ile test edilerek doğrulanmıştır.
Sonuç olarak, zeminin elverdiği yüksek taşıma gücüne BST kazığıyla ekonomik olarak ulaşılmaktadır.
  • JET GROUTING
  • BST Mühendislik Kazık Yükleme Deneyi
  • Kazık Temelin Sıvılaşma Etkisi Altında Faydası
© 2014 | Her hakkı saklıdır.