TEMEL İNŞAATI
JET MANTOLU KAZIK (JMK)

Bilindiği üzere ülkemiz aktif fay hatları üzerinde bulunan bir deprem kuşağında yer almaktadır.Depremlerde sırasında  en büyük  hasar ve can kaybı zayıf ve yumuşak davranışlı kalın zemin tabakaları üzerindeki yapılarda  olmaktadır. Bu nedenle böyle bölgelerde yapılacak yapılar için temel zemini koşullarının çok titiz bir biçimde araştırılması ve sonuçlarının uzman kişilerce yorumlanıp , amaca uygun olarak değerlendirilmesi gerekir. Temel zemini , yapı yüklerini güvenlikle taşıyamazsa veya bu yükler altında izin verilen değerlerden fazla oturma ve deformasyonlar oluşursa , bu zeminler ya iyileştirilerek veya derin temel sistemeleri uygulanarak yapı yüklerini güvenle taşımaya uygun hale getirilir.

Kalın alüvyonlu tabakaların üzerinde oturan yapılarda , sık sık uygulanan zemin iyileştirme yöntemlerinden  en önemlisi ,yapı altında bulunan zemin bölgesinde Jet Grout kolonları ile bir ağ oluşturmaktır.Agregalı zeminlerde  Jet Grout  başarılı olsa da, yüksek katlı ve killi zeminlerde pek başarılı sonuçlar verdiği söylenemez. Ayrıca tek başınlarına  yatay deprem kuvvetlerine ve onun temel zemininde oluşturduğu  kesme kuvvetlerine karşı  yeterli dayanıma sahip olmayabilirler.

Böyle zeminlerde yüzen delme kazıklarla yapı yükünü derindeki zemin tabakalarına aktarmak en rasyonel ve ekonomik çözüm olarak görülmektedir.Ancak  bu durumda yükler yanlız kazığın çevre sürtünmesi ile zemine aktarılabileceğinden kazık çapları ve boyları artmakta ve özellikle ağır yapılarda pahalı çözümler elde edilmektedir.

Zayıf zemin tabakaları içinde imal edilen kazıklarda çevre sürtünmesi ekonomik bir biçimde artırmak amacıyla BST Mühendislik firması tarafından Jet Mantolu Kazık (JMK) İngilizce adıyla Jet Coating Pile(JCP) geliştirilmiştir.JMK imalat yöntemi ,CFA yöntemiyle oluşturulan delme kazık  ile Jet Grout yöntemiyle kazığın çevresinde oluşturulan ceket ve mantonun bir araya getirilmesinden elde edilmiştir.Ortadaki çekirdek bölgesi CFA yöntemiyle imal edilen kazığın tüm davranış özelliklerini taşır.Çevredeki Jet Grout Manto kazıkla entegre çalışması sonucu kazık çapını ve böylece çevrte sürtünmesini önemli ölçüde artırmaktadır. Sonuç olarak JMK Kazık yöntemi ile imal edilen kazıklar ; CFA yöntemi ile imal edilen kazıkların eş zamanlı olarak Jet Grout ceket ve manto ile çaplarının  ve dolayısıyla çevre sürtünmelerinin  en ekonomik biçimde arttırılmasıyla oluşturulan yeni bir kazık yapım yöntemidir.

Jet Mantolu Kazığın Yapım Aşamaları

Şekil 1  a)  Ortasında beton geçişini sağlayan boru olan helezonsal burgu, aynı zamanda  boru kenarından                               yüksek basınçlı çimento şerbeti gönderilecek  şekilde tasarlanmıştır.Böylelikle Beton ve jet-                              grout şerbeti rotary’den(döndürme ve  baskı kuvvetlerinin oluşturulduğu şanzumandan) önce birleşik geçişi) sağlanarak burgunun dönmesi sırasında hem beton, hem de çimento şerbetinin yüksek basınçlı olarak burgu üzerinden geçerek burgu ucuna yani çıkışına kadar ulaşması sağlanmıştır.Burgu ucuna,2’li,3’lü,4’lü değişik çaplarda meme(nozzle) takılabilir ve/veya jet 1,jet 2,jet 3 sistemleri yerleştirilebilir.

               Burgu  ,baskı altında döndürülerek istenilen derinliğe kadar zemine sokulur.İstenildiği takdirde ,delme esnasında da(burgunun girişi sırasında) jet-grout yapılarak daha büyük ilkel manto   oluşturulabilir.

  Şekil 1  b)   Burgu istenilen derinliğe ulaştıktan sonra ,beton basılmaya ve/veya jet-grout yapılmaya başlanır.Beton basılınca burgunun ucundaki tapa dışarı itilerek burgunun ucu açılır ve burgu çapında zemin içinde açılmış deliğe beton dolmaya başlar.  

Şekil 1   c)    İstenilen derinliğe ulaşıldığı zaman, beton basılarak ve jet grout yapılarak,burgu yeterli hızda döndürülerek geri çekilmeye başlanır.Böylece ortada beton kolon ve çevresinde ilkel betondan oluşan kompozit bir kazık elde edilir. İstenilen yerde ,beton ve çimento şerbeti pompalanmaya devam ederek burgu tekrar aşağıya baskı altında döndürülerek indirilerek  JMK kazığı çapı (soğan başı)istenilen derinlikte büyütülebilir. (Şekil 1 e).Bu hareket burgu aşağıya indirilmeden yapılırsa büyük çaplı JMK (boğumu) oluşur.

Şekil 1  d)  Burgu tamamen zemin dışına çıkarıldıktan sonra,önceden hazırlamış donatı örgüsü istenilen derinliğe kadar indirilerek JMK imalatı tamamlanır.

Bilindiği üzere uygun koşullar altında imal edilen kazıkların oluşturduğu yapı temellerinde,monoblok kazık bloğu davranışı söz konusu olmaktadır.Böylece yüzen kazıklı temellerde monoblok tekil bir temel bloğunun çevre sürtünmesi ile yapı yüklerinin zemine güvenli bir biçimde aktarabilmektedir.Kazık grubunun ,tüm kazıklarını içine alan eşdeğer bir tekil kazık bloğu olarak göz önüne alarak hesap yapılması Eurocode 7 (EN 1997-1:2009,Bl 7.6.2.1 (4) )ve Din 1054 :2010 , 7.6.2.1 de izin verilmiştir.Ayrıca son yıllarda özellikle ABD’de kazıklı temeller üzerinde oluşturulan yaüksek yapılarda ,kazıklar arasında kalan  zemin çeşitli enjeksiyon teknikleri ile (çimento,silikat enjeksiyonuyla) iyileştirilerek monoblok davranış garanti altında alınmaya çalışılmaktadır.

JMK yöntemi ile imal edilen jkazıklardan oluşan derin temellerde ,çevre sürtünmesi ve ayak alanı büyüdüğünden taşıma gücü önemli ölçüde artmakta ,buna karşılık oturma ve yanal deformasyonlar büyük ölçüde azalmaktadır.

JMK yönteminin , zayıf zemin tabakaları üzeinde inşaa edilen depreme dayanıklı bina imlatını büyük ölçüde ucuzlatması sonucu ,yerli makina ve ekipman kullanmak suretiyle ülke ekonomisine katkıda  bulunuacağı kanısındayız .

Jet Mantolu kazık (JMK) yöntemi ve CFA kazık yöntemi ile aynı zeminin koşullarında imal edilen kazıklar üzerinde yükleme deneyleri yapılmış ve zemin özellikleri ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki diyagram üzerinde karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

0 m – 1.5m arası iri bloklu çakıllı KUM

1.5 m – 4.5m arası çakıllı,kumlu,siltli spt ort 22

4.5 m – 16 m arası ince kum bantlı , siltli Kil spt ort 11

Yer altı su seviyesi 4.5 m

1.Kazık CFA yöntemiyle yapılmış 12m boyda Ø35 çapda imal edilmiştir.Deney kazığı imal tarihi: 24 /08 /2012. Deney tarihi :18 / 09 /2012

2.Kazık JMK yöntemiyle yapılmış 12 m boyda çekirdek çapı Ø35 ilkel beton manto için 30 kg/mt çimento şerbeti 450 barda basılmıştır. Deney kazığı imal tarihi: 24 /08 /2012. Deney tarihi :18 / 09 /2012


3. Kazık JMKyöntemiyle yapılmış 12 m boyda çekirdek çapı Ø35 ilkel beton manto için 60 kg/mt çimento şerbeti 450 barda basılmıştır . Deney kazığı imal tarihi: 17 /09/2012. Deney tarihi :26 / 09 /2012

                     CFA ve JMK YÖNTEMİ İLE İMAL EDİLEN KAZIKLAR İÇİN KARŞIRMAŞTIRMALI DENEYLERİ

Yukarıdaki diyagramın incelenmesinden; 30kg/m sarfiyatı ile yapılan JMK ile yaklaşık 1.75 katı ve 60 kg/m çimento sarfiyatlı JMK ile yaklaşık 2.5  katı taşıma gücü artışı olduğu gözlemlenmiştir.

Deneylerden sonra kazıklar kazı çalışması yapılarak yerlerinden sökülmüştür. Sökülen kazıklarda kesit özellikleri incelenmiştir.Bu incelemeler sonucu kazık merkezinde dairesel  betonarme kolon, bu kolonu çevreleyen dairesel beton,çimento,zemin karışımından oluşan bir ceket bölgesi, bu ceketi çevreleyen  çimento ve zeminden oluşan manto bölgesi gözlemlenmiştir. Kazı bögesinde yapılan araştırmalarda zayıf zeminin içine tutunmuş çimento ve zeminden oluşan ilkel beton kökler gözlemlenmiştir.

Görüldüğü üzere yöntemin sonuçları başarılı olmuştur.Bu kazık sisteminin seri  uygulama ve makina üretimi için gerekli deneylere ve çalışmalara devam edilmektedir.

  • Jet Grouting Applications
© 2014 | Her hakkı saklıdır.