TEMEL İNŞAATI
DERİN KARIŞTIRMA YÖNTEMİ

DERİN KARIŞTIRMA YÖNTEMİ

DEEP MIXING METOD (DMM)

 

Derin karıştırma Metodu; zayıf zeminlerin mühendislik özelliklerinin

çimento, kireç, veya uçucu kül gibi çeşitli puzolan bağlayıcı

maddelerin mekanik yöntemler ile zemin ile karıştırılarak iyi-

leştirildiği bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu şekilde oluşan

kolonların makaslama dayanımı iyileştirilmemiş zeminden

daha yüksek, sıkışabilirliği ve geçirimliliği ise daha düşük-

tür. 

A.B.D Karayolları Derin Karıştırma Şartnamesi 

http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/bridge/13046/13046.pdf

 

Derin karıştırma yönteminde de zeminin kendi agregası

yerine kullanılmaktadır.Bu nedenle yöntemde az miktarda

atık zemin oluşmakta, dış kaynaklardan agrega kullanılmadığından

doğal kaynaklar muhafaza edilmekte ve agreganın elde edilmesi sırasında

oluşan karbon emisyonu giderilmektedir. Derin karıştırma

yönteminde en düşük titreşim ve basınçlar kullanıldığından,

mevcut yapıların ve alt yapıların olumsuz yönde etkilenme-

si engellenmiş olmaktadır. Karışım mekanik karıştırıcılarla

yapıldığından, daha homojen kolon çaplarının elde edilmesi

mümkündür. Duvar türü uygulamalarda kolon henüz yumu-

şak kıvamdayken donatı veya çelik kirişler yerleştirilerek

elemanlara eğilme rijitliği kazandırılması da mümkündür.

 

Bununla birlikte yöntem, jet grout ekipmanlarına kıyasla

daha yüksek kuleli ekipmanlar gerektirmektedir, bu nedenle

alan kısıtlı ortamlarda uygulanamaz. Uygulama yapılan zemin

içerisinde iri bloklar içeren seviyelerin bulunması halinde

mekanik karıştırıcının performansı düşmektedir. Bağlayı-

cı malzemenin dayanım kazanması, özellikle ince taneli

kohezyonlu zeminlerde uzun sürmektedir.Bağlayıcı olarak

 kireç kullanılan kolonlarda özellikle düşük pH değerine

sahip zeminlerde kolonlar en yüksek dayanıma ulaşmayabilir.

 Kullanım alanları;

 a.Hidrolik geçirimsizlik (cut off) duvarları

b.Kazı destek duvarları

c.Zemin iyileştirme

d.Sıvılaşmanın önlenmesi

e.Zemin güçlendirme, kazık biçimli uygulamalar ve ağırlık duvarları imalatı

f.Çevresel onarım (Çürük zeminlerin yerinde katılaştırılması ve ıslahı)

Derin karıştırma yöntemi (DKM), Islak ve Kuru yöntem olarak ikiye ayrılır.

A) ISLAK YÖNTEM

Islak yöntemde (Wet Methods (W)) adından da anlaşılacağı gibi bağlayıcı

ve su karışımı zeminle karıştırılır.

Genel olarak 4 farklı ıslak yöntem kullanılmaktadır.

1.WRS (Wet Rotary Shaft)

2.WRE (Wet Rotary End)

3.WJE (Wet Jet End)

4.WVP( Wet Vertical Panel)

 

1-WRS Metodu

Geo-Con Inc.

2-WRE Metodu

Raito, Inc.

TREVIICOS Corporation

Malcolm Drilling Inc.

3-WJE metodu

4-WVP Metodu

Geosystems, L.P.

B) 

KURU YÖNTEM 

Kuru yöntemde bağlayıcı kompresör yardımıyla zeminle karıştırılır. 

Kuru yöntem (Dry Methods (D)) genel olarak, su içeriği çok yüksek

yumuşak kohezyonlu zeminler için uygundur. Bağlayıcının zemin

ile karışmasını süreksiz burgular veya karıştırıcı bıçaklar

sağlamaktadır. Bağlayıcının enjekte edildiği delikler

ana kolon üzerinde veya bıçakların - burgunun uç kısmında

Kesici uç veya burgu ile istenilen derinliğe kadar ilerlenir

ve bu derinliğe ulaşıldıktan sonra bağlayıcı malzeme enjekte

edilerek karıştırıcı uç vasıtasıyla zeminle karıştırılır ve belirli

bir hızla yukarıya doğru çekilir. Gerektiği taktirde, karıştırıcı

uç yukarıya ve aşağıya doğru tekrar tekrar hareket ettirilerek

istenilen homojenlik sağlanabilir.

© 2014 | Her hakkı saklıdır.